Organisatie Doorlichting

Aan de top van een organisatie, binnen of tussen divisies, afdelingen en teams slijpen gewoontes zich in als gevolg van de strategische keuzes, de gehanteerde processen en de personen die er werken. Gezamenlijk leiden deze tot een besturing van de organisatie waarmee de organisatie over het algemeen effectief en efficiënt opereert.

Bij een wijzigingen in de koers, organisatie inrichting en/of bemensing is het van belang dat er (snel) gehandeld kan worden om de benodigde aanpassingen te maken om de besturing te optimaliseren. Meestal gaat dit goed.

Toch zijn er vaak ook kwesties die daarbij aangepakt worden maar zich niet lijken op te lossen. Vaak gaat het over houding en gedrag en bemoeilijkt de effectiviteit van de interne samenwerking. De kwestie is vaak al van vele kanten bekeken en de meningsverschillen lijken zich daaromtrend eerder juist te verharden. Het is moeilijk om een échte stap verder te zetten. Na verloop van tijd begint dit een bottleneck in de organisatie te worden.

Excellent Question! heeft zeer veel ervaring opgedaan met terugkerende kwesties in organisaties. Organisatie doorlichting en procesaanpak zijn tailor-made. Geïnteresseerd om daar eens over door te praten? Neem contact op.