Opvolgings-management

“Mensen maken het verschil!” is een veel gehoord uitdrukking. Op het moment van opvolging van cruciale functionarissen (directie, managers, sleutelfunctionarissen) wordt meestal pas duidelijk dat van deze personen meer wordt verwacht dan in hun functiebeschrijving staat opgetekend. Dit zijn zaken die zij als “persoon” inbrengen en die een belangrijke extra bijdrage zijn voor de organisatie.

Het regelen van de opvolging van zo’n functionaris is geen sinecure voor de organisatie. Je vindt namelijk geen kopie. Dat betekent dat de opvolger een andere impact op de organisatie zal gaan maken. Wat voor impact zou goed zijn voor de organisatie, wat heeft de organisatie nodig? Wat betekent dit voor de structuur en de processen? Én wat voor de wensen en eisen aan de opvolger?

Excellent Question! is bij veel opvolgingsvraagstukken betrokken geweest, en kan de organisatie hierbij effectief adviseren. Geïnteresseerd om eens door te praten over opvolgingsvraagstukken binnen jouw organisatie? Neem contact op.