Management Opgaven

Goede functiebeschrijvingen kunnen een belangrijke rol bekleden bij de sturing van de organisatie en kunnen veel onnodige discussies over verantwoordelijkheden voorkomen. Voor kleinere en informelere organisaties zijn functiebeschrijvingen vaak een te grote uitdaging (o.a. zaken veranderen snel, voelt als teveel bureaucratie). Dit geldt ook voor startende of zich snel ontwikkelende organisaties. Anderzijds is het ook binnen deze organisaties noodzakelijk dat medewerkers duidelijkheid krijgen wat van hen wordt verwacht.

Een goede oplossing is te werken met Management Opgaven. Dit zijn sterk ingekorte functiebeschrijvingen waarin alleen de essentie (o.a. verantwoordelijkheden, KPI’s en uitdagingen) handzaam zijn opgenomen. Management Opgaven hebben de voordelen van duidelijkheid voor de medewerker en management in combinatie met een lage tijdsbesteding om ze op te stellen en een eenvoud om ze aan te passen in de loop van de tijd.

Geïnteresseerd of Management Opgaven iets is voor jouw organisatie? Neem contact op om hier over door te praten.