Heidagen en beleidsdagen

Wanneer jouw team naar een rustige plek gaat om plannen te maken voor de komende periode kan het zich door Excellent Question! laten faciliteren.

De voordelen van facilitering door Excellent Question! zijn:

  • Je wordt geadviseerd over lokatie, doelstellingen van de dag, ambities, stijl van de dag, het programma, en de aanpak bij de verschillende onderdelen, de verslaglegging, etc..
  • Je hebt tijdens de dag je handen vrij, je kunt als teamlid meedenken over de inhoud.
  • De facilitator/coach kan teamleden prikkelen om buiten de gebaande paden te denken.
  • Spanningen tussen teamleden kunnen makkelijker worden uitgesproken en opgelost.

Bent je geïnteresseerd in facilitering van jouw team? Neem contact op.