Expertise

Centrale adviesgebieden zijn: leiderschap, besturing en samenwerking in organisaties.

Projecten hebben betrekking op organisatieontwikkeling (strategie, business-plan, cultuur-, fusie-, opvolgings-, en inrichtingsvraagstukken), teamontwikkeling (MT’s en afdelingen), en begeleiding van individuele directeuren, managers en sleutelfunctionarissen (coaching).

Excellent Question! is Certified SYMLOG®-consultant.

Excellent Question! is Certified Hay-consultant.