Diensten

Organisatie Doorlichting

Kwesties rondom houding en gedrag komen vaak voort uit gegroeide gewoontes in de besturing van een organisatie. Een actiegerichte doorlichting maakt de onderstroom van de besturing zichtbaar.

Opvolgings-management

Het regelen van de opvolging van cruciale functionarissen zijn belangrijke momenten voor organisaties. Wat zou de opvolger idealiter "extra" moeten brengen? En hoe organiseren we ons daarop?

Management Opgaven

Voor kleinere organisaties zijn functiebeschrijvingen vaak een te grote uitdaging. Het ontbreken hiervan leidt tot onnodige discussies in de uitvoering. Management Opgaven zijn een flexibel alternatief.

Hei- en Beleidsdagen

Excellent Question! is een aantrekkelijke partner en zorgvuldige facilitator wanneer een team tijd uittrekt om toekomstplannen te maken en/of stil te staan bij het onderlinge functioneren.

APK voor MT’s

Een goede samenwerking in het MT is cruciaal voor het succes van een organisatie. Een APK helpt MT's haar functioneren te optimaliseren en daarmee het leiderschap in de organisatie te versterken.

Tijd voor ambities, impact en ontwikkeling

Excellent Question! kent een uitgekiende werkwijze die u doorlopend stimuleert om structureel na te denken over uw ontwikkeling, ambities en dagelijkse functioneren.

Coaching

Coaching zorgt voor inzicht in je eigen effectiviteit als directeur, manager en sleutelfunctionaris. Er wordt je als het ware een spiegel voor gehouden. De aandacht is gericht op jouw gedrag, waarden en motieven.

Doorlopend Advies

Er zijn periodes waarin de (tijds)druk voor jou zo hoog is dat het goed is om een externe sparringpartner/adviseur/coach te hebben die snel met je meedenkt en met wie je regelmatig kort overleg voert.

Mini-adviezen

Er zijn situaties waarbij u snel een klein maar gedegen advies kunt gebruiken. Vragen bijv. over de wijze van sturing van medewerkers, ter voorbereiding op vergaderingen, en de wijze van aanpak bij veranderingen.

Organisatie Doorlichting

Kwesties rondom houding en gedrag komen vaak voort uit gegroeide gewoontes in de besturing van een organisatie. Een actiegerichte doorlichting maakt de onderstroom van de besturing zichtbaar.

Opvolgings-management

Het regelen van de opvolging van cruciale functionarissen zijn belangrijke momenten voor organisaties. Wat zou de opvolger idealiter "extra" moeten brengen? En hoe organiseren we ons daarop?

Management Opgaven

Voor kleinere organisaties zijn functiebeschrijvingen vaak een te grote uitdaging. Het ontbreken hiervan leidt tot onnodige discussies in de uitvoering. Management Opgaven zijn een flexibel alternatief.

Hei- en Beleidsdagen

Excellent Question! is een aantrekkelijke partner en zorgvuldige facilitator wanneer een team tijd uittrekt om toekomstplannen te maken en/of stil te staan bij het onderlinge functioneren.

APK voor MT’s

Een goede samenwerking in het MT is cruciaal voor het succes van een organisatie. Een APK helpt MT's haar functioneren te optimaliseren en daarmee het leiderschap in de organisatie te versterken.

Tijd voor ambities, impact en ontwikkeling

Excellent Question! kent een uitgekiende werkwijze die u doorlopend stimuleert om structureel na te denken over uw ontwikkeling, ambities en dagelijkse functioneren.

Coaching

Coaching zorgt voor inzicht in je eigen effectiviteit als directeur, manager en sleutelfunctionaris. Er wordt je als het ware een spiegel voor gehouden. De aandacht is gericht op jouw gedrag, waarden en motieven.

Doorlopend Advies

Er zijn periodes waarin de (tijds)druk voor jou zo hoog is dat het goed is om een externe sparringpartner/adviseur/coach te hebben die snel met je meedenkt en met wie je regelmatig kort overleg voert.

Mini-adviezen

Er zijn situaties waarbij u snel een klein maar gedegen advies kunt gebruiken. Vragen bijv. over de wijze van sturing van medewerkers, ter voorbereiding op vergaderingen, en de wijze van aanpak bij veranderingen.

Organisatievraagstukken

Excellent Question! zorgt voor beweging in organisatievraagstukken van een meer chronisch karakter. Kwesties die in de loop van de tijd terugkeren, en te maken hebben met een combinatie van organisatie-structuur, stijl van leidinggeven, samenwerking, en persoonlijke voorkeuren.

Teams

Teamvragen zijn meestal uniek vanwege de opdracht aan, en de samenstelling van het team. In nauw overleg wordt hiervoor altijd eerst een plan van aanpak opgesteld. Daarnaast kent Excellent Question! diensten gericht op (regulier) onderhoud van teams en de facilitering van specifieke teamdagen.

Directie en Managers

Vragen van individuele directeuren en managers behoeven altijd maatwerk. Om zicht te geven op de werkwijze zijn een aantal diensten beschreven die gericht zijn op het realiseren van een persoonlijke koers en groei, en/of op ondersteuning in stormachtige periodes.

Mini-adviezen

Er zijn situaties waarbij je snel een klein maar gedegen advies kunt gebruiken. Vragen bijv. over de wijze van sturing van medewerkers, ter voorbereiding op vergaderingen, en de wijze van aanpak bij veranderingen.