Portfolio categorieën: Show All

Organisatie Doorlichting

Kwesties rondom houding en gedrag komen vaak voort uit gegroeide gewoontes in de besturing van een organisatie. Een actiegerichte doorlichting maakt de onderstroom van de besturing zichtbaar.