Portfolio categorieën: Organisatie

Organisatie Doorlichting

Kwesties rondom houding en gedrag komen vaak voort uit gegroeide gewoontes in de besturing van een organisatie. Een actiegerichte doorlichting maakt de onderstroom van de besturing zichtbaar.