APK voor MT’s

Werkt uw MT zo?

“Een goede samenwerking in het MT is cruciaal voor het succes van onze organisatie. Bovendien vormen de onderlinge verhoudingen in het MT een belangrijk voorbeeld voor de wijze waarop de rest van de organisatie met elkaar omgaat.

Op de agenda van het MT staan voornamelijk actuele punten. Tijdens het MT worden de inhoudelijk aspecten daarvan bediscussieerd, MT-leden verdedigen hun belangen, compromissen worden gesloten en er wordt afgerond met een besluit.

Zelden staan we wat langer stil hoe we als MT onderling functioneren. Pas als er écht spanningen ontstaan wordt er (vaak buiten de MT bijeenkomst om) aandacht aan besteed. Dit zijn ongemakkelijke periodes die zijn weerslag hebben op de effectiviteit van het MT en daarmee ook op de rest van de organisatie.”

 

Wat levert een APK u op?

Een APK helpt het MT wendbaarder te maken, spanningen te voorkomen, openheid en onderling vertrouwen te bevorderen en het leiderschap in de organisatie te versterken.

 

Geïnteresseerd

Bent u geïnteresseerd in een APK voor uw team en wilt u mer weten over de aanpak? Bel of vraag de folder aan.